Ja vara neizvirza tautai mērķi, tad tauta par mērķi izvēlas varu

Error thrown

Cannot unset string offsets