Ja vara neizvirza tautai mērķi, tad tauta par mērķi izvēlas varu

Nekas netika atrasts

Viesturs Silenieks