Nevajag censties runāt, ja nav ko teikt

Nekas netika atrasts

Viesturs Silenieks