Cieņas dēļ var iedzert, taču iedzērušu neciena

Valstis, kurās esmu bijis

Publicēts: 25.01.10 | Sadaļa: blogs


create your own visited country map
or check our Venice travel guide

Viesturs Silenieks