Doma nekad nedrīkst pakļauties dogmai, partijai, aizrautībai, izdevīgumam, aizspriedumiem un nekam citam, bet tikai faktiem. Domai pakļaušanās nozīmē pārstāšanu eksistēt.

Plūdi Lielupē

Publicēts: 10.03.10 | Sadaļa: foto

Viesturs Silenieks