Atvainošanās pirms kāda cilvēka pārtraukšanas ir tikpat stulbi kā grēksūdze pirms nozieguma

ANO Satiksmes drošības dekāde

Publicēts: 11.05.11 | Sadaļa: blogs

Ceļu satiksmes negadījumi katru gadu dzīvību zaudē apmēram 1,3 miljona cilvēku dzīvības un vairāk kā 1 miljons – tiek ievainoti.

Vairāku gadu laikā šīs problēma tiek atzīta kā viens no Apvienoto Nāciju (turpmāk – ANO) un to dalībvalstu izaicinājumiem. Šis jautājums ir aktualizējies ir pēdējās desmitgades laikā, kā starptautisko veselības organizāciju un attīstītāko uzņēmumu spiediena rezultāts. 2004. gadā Pasaules Veselības organizācija (t

urpmāk – PVO) un Pasaules Banka uzsāka darbu pie vispasaules ziņojuma par satiksmes drošības profilaksi, kurā būtu ietvertas rekomendācijas dalībvalstīm uzlabot to satiksmes drošību. Ziņojums tika apspriests ANO Ģenerālajā Asamblejā un Pasaules Veselības Asamblejas rezolūcijā tika iekļauts aicinājums dalībva

lstīm satiksmes drošību noteikt kā vienu no sabiedrības veselības prioritātēm un noteikt konkrētus efektīvus pasākumus, kas samazinātu nāves gadījumu un ievainojumu skaitu uz pasaules ceļiem.

2009.gadā PVO publicēja Vispasaules ziņojumu par ceļu satiksmes drošību, kas ir pirmais globāla mēroga ceļu satiksmes drošības novērtējums 178 pasaules valstīs. Tajā pašā g

 

adā Vispasaules ceļu satiksmes drošības komisija izsludināja Satiksmes drošības aktivitāšu dekādi. Dekādes mērķis ir aicināt uz vienotu rīcību visu sabiedrību, lai pārvarētu satiksmes drošības krīzi. Šis aicinājums arī ir atspoguļots „Maskavas deklarācijā”, kas tika pieņemta Pirmajā vispasaules ministru satiksmes drošības konferencē, ko uzņēma Krievijas valdība.2009.gada novembrī. Ceļu satiksmes drošības aktivitāšu dekādi oficiāli pasludināja ANO Asambleja 2010.gada martā un par Dekādes sākumu pasludināja 2011.gada 11.maiju.

Arī es atbalstu šos pasākumus un tādēļ vairāk informācija ir Latvijas Riteņbraucēju apvienības mājas lapā.

Viesturs Silenieks