Jo tālāk mēs esam no materiālās dzīves rūpēm, jo plašāks mums paveras darbības lauks