Nevajag censties runāt, ja nav ko teikt

Putnu vērošanas tornis Mīlestības salā

Publicēts: 9.08.11 | Sadaļa: blogs, foto

Mēs kā Rīgas Brīvosta pārvalde brīžiem pārāk dzivojam uz citu(dabas) rēķina. Tādēļ nāca prātā doma, ka putniem, kurus osta paplašinoties spiež laukā no saviem mājokļiem ir nepieciešami vēl labāki apstākļi, nekā līdz šim. Un, ja jau putni, tad tiem līdzās arī ornitologi, jeb kā tautā saka – putnologi.

Tā arī radās doma, ka Mīlestības saliņā, kas ir Piejūras dabas parka teritorija, iekļauta NATURA2000 sarakstā, ir jāuzstāda putnu novērošanas tornis. Mīlestibas saliņa ir apskalota no 3 pusēm ar ūdeņiem – Daugava, Loču kanāls un Buļļupe, tādēļ piekļūšana lielām tautas masām nav iespējama. Tādēļ tā ir paradīze dabai un ornitologiem. 2009. gadā, 2010.gadā Lielās talkas ietvaros tika organizēta Mīlestības saliņas sakopšanas talka. 2010.gada Latvijas Lielās talkas noslēguma pasākums  notika tieši Mīlestības salinā ar  Ingusa Ulmaņa Dabas koncertzāli un Latviešu pavāru ēdieniem, taču pasākuma nagla bija plānotā putnu torņa maketa atklāšana. Torņa makets aizceļoja uz Rīgas Zooloģisko dārzu un šobrīd to var apskatit pie putnu ekspozīcijas. Uz torņa maketa ir novietots informatīvais stends ar putnu vērošanas vietām Latvijā.

2011.gada ostas budžetā tika

paredzēti lidzekļi paša torņa būvei. Pavasarī kopā ar ornitologu Kasparu Funtu tika apsekota sala un noskatītas 3 vietas, kuras būtu vislabākās putnu vērošanai, vienlaicīgi noderīgākās, lai pārredzētu ostas akvatoriju.

Torņa projektu izstrādāja arhitekts, RTU docents Andris Vītols. Torņa dizains pārtapa netradicionālās dimensijās – nevis simetrisks tornis, bet saškiebts un ar nevienādu malu jumtu. Arhitekts deva tornim nosaukumu “Pīļknābis”. Tornī ir paredzēts arī novietot novērošanas kameras Ostas policijas vajadzibām un to elektroapgāde ir plānota ar saules baterijām, Attiecīgi minimalizēt ietekmi uz salas apkārtni(kabeļu vilkšana, apgaismes stabi utt.)

2011.gada Augusta sākumā tika ielikti tornim pamati un pludināti uz salu baļķi torņa karkasam un stalažām. 10.augustā jau bija uzslietas stalažas un teju jau slieti karkasa baļķi. Augusta vidū plānots iebetonēt kāpņu pamatakmeni un tajā ievietot kapsulu.

Torņa atklāšana paredzēta 2011. gada 8.septembrī, laikā, kad notiek putnu migrācija.

Skatīt Google karti ar Mīlestības saliņas atrašanās vietu

Viesturs Silenieks