Domā zaļi, dzīvo zaļi!

Par Skandināvijas nosaukuma izcelsmi

Publicēts: 19.10.11 | Sadaļa: blogs

Vārdu “Skandināvi” ir izdomājuši latvieši: Senos laikos, kad apkārt klejoja ziemeļvalstu sirotāji, vikingi, tad Kurzemes piekrastē dzīvojušie iedzīvotāji regulāri sastapās ar iebrucēju nežēlībām. Tādēļ piekrastē tika uzslieti sargu torņi un tajos izvietoti sargi, kuri briesmu gadījumā skandināja zvanu(kurus bija atņēmuši kuģotājiem), (Kurzemes piekrastē, līča pusē dzīvojušos iedzīvotājus sauca par Kājgriežiem). Un tā, tuvojoties kārtējiem iebrucējiem, kājgriezis, kas kāpa tornī skandināja nāves tuvošanos. No tā arī cēlies nosaukums Skandināvi. Par Kājgriežiem Kādā citā teikā.

Viesturs Silenieks