Doma nekad nedrīkst pakļauties dogmai, partijai, aizrautībai, izdevīgumam, aizspriedumiem un nekam citam, bet tikai faktiem. Domai pakļaušanās nozīmē pārstāšanu eksistēt.

Riteņbraukšana un izmešu samazināšana

Publicēts: 14.12.11 | Sadaļa: blogs