Ir cilvēki, pēc kuru rokas spiediena ir jāpārskaita pirksti.

Piesakies projektam – ar velo uz darbu

Publicēts: 27.04.12 | Sadaļa: blogs


APMĀCĪBAS

VELOBRAUCĒJIEM-IESĀCĒJIEM RĪGĀ

Rīgas domes Satiksmes departaments aicina Rīgas iedzīvotājus, uzņēmumus, studentus, kuri ikdienā neizmanto velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli iesaistīties vēl nebijušā un interesantā pasākumā Apmācības velobraucējiem – iesācējiem Rīgā. Projektā aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas un ir gatavs sākt lietot velosipēdu kā ikdienas pārvietošanās līdzekli Rīgā.

Mērķis: Veicināt velosipēda lietošanu ikdienas braucieniem Rīgā.

Uzdevums: Palīdzēt interesentiem sākt lietot velosipēdu nokļūšanai darbā jau šovasar.

Mērķauditorija: Rīgas iedzīvotāji, kas šobrīd velosipēdu pārsvarā izmanto atpūtai un/vai īsiem neregulāriem pārbraucieniem.

Dalībniekiem projekta ietvaros būs jāveic piezīmes dienasgrāmatā par iespaidiem, novērojumiem, sajūtām utt. braukšanas laikā ar velosipēdu, kas periodiski kopā ar žurnālistu-velobraucēju tiks apkopotas un publicētas kādā no masu medijiem.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Savienības Saprātīga Enerģija Eiropai (IEE) programmas līdzfinansēta starptautiskās sadarbības projekta CARMA ietvaros.

Apmācības norises plāns

Laika periods maijs (21.nedēļa)- jūlijs (31.nedēļa).

Apmācības/pārrunas visu periodu vada kvalificēts eksperts ceļu satiksmes jautājumos.

Aktivitāte Plānotais laika periods
1. Ievadlekcija „Velosipēdisti ceļu satiksmē”. 

Velosipēdistu pārvietošanās iespējas pilsētas apstākļos.

Velosipēdistu pārvietošanās iespējas ārpus pilsētas.

Velosipēda un tā braucēja ekipējuma nozīme ceļu satiksmē.

21.-22. nedēļa- 

4 nodarbības x 2 h (atkarībā no klausītāju individuālās sagatavotības pakāpes velobraukšanai)

2. Praktisko iemaņu nostiprināšana- PĒC NEPIECIEŠAMĪBAS (piem., nodarbības speciālā mācību laukumā). 23.nedēļa- 2 h
3. Praktisko padomu individuālās vai grupu sarunas (piem., labākā ieteicamā maršruta izstrāde mājas-darbs-mājas u.c.). Pēc vajadzības, sākot ar 23.nedēļu
4. Grupu pārrunas-vērojumi ikdienas satiksmē, braukšana pa velosipēdu ceļu, brauktuvju šķērsošanas iespējas, apdraudējumi kopīgā satiksmes plūsmā u.c. 1x mēnesī
5. Apkopojums, secinājumi 30.nedēļa

 

Var pieteikties:

  • 18.g. – 40 g.v. Rīgas iedzīvotāji,
  • ir lietošanā velosipēds,
  • ir jebkura sauszemes transporta līdzekļa vadīšanas tiesības,
  • gatavs ar velosipēdu veikt maršrutu mājas-darbs-mājas vismaz 1x nedēļā laika periodā no maijs līdz jūlijs (ieskaitot)

PIETEIKŠANĀS ANKETA APMĀCĪBAI

VELOBRAUCĀJIEM-IESĀCĒJIEM

Vārds, uzvārds____________________________________

Dzimšanas gads
Dzīves vietas adrese/mikrorajons
Kontakttālrunis
e-pasta adrese
Attālums līdz darba vietai (aptuveni km)
Profesija/amats
Sauszemes transportlīdzekļa vadītāja tiesības (norādīt- kāda un no kura gada)

Kontaktpersona: Satiksmes departamenta starptautisko projektu vadītāja Olita Sproģe, tālr.67012712, e-pasts: olita.sproge@riga.lv , fakss:67012702

LŪDZU PIETEIKTIES, ATSŪTOT AIZPILDĪTAS ANKETAS, LĪDZ š.g.9.MAIJAM

Pasteidzies- kopējais dalībnieku skaits ir tikai 40!

Pēc saņemto anketu datu apkopošanas, līdz  maija beigām uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums vai noraidījums gadījumā, ja plānotais dalībnieku skaits tiks pārsniegts.

 

Viesturs Silenieks