Dzīves mērķis ir dzīvot ar mērķi

Dzērājriteņbraucēji ir daudz dziļāka problēma, nevis tikai fakta konstatācija

Publicēts: 28.06.12 | Sadaļa: blogsLatvijas Riteņbraucēju apvienībai ir veiksmīga sadarbība ar Valsts policiju dažādu ar riteņbraukšanu saistītu problēmu risināšanā un galvenokārt prevencijā – velosipēdu zādzību novēršanā, policijas darbinieku apmācībās,  ceļu satiksmes drošības uzlabošanā u.c. Tādēļ ciešā sadarbība ar Valsts policiju ir spējusi mainīt un uzlabot gan policistu, gan riteņbraucēju savstarpējo izpratni.

LATRIT atbalsta Valsts Policijas aktivitātes dzērājšoferu un dzērājriteņbraucēju sodīšanā un noraidām jebkādu kritiku, kura tiek vērsta pret policiju attiecībā uz to, ka dzērājšoferi tiek noformēti par riteņbraucējiem.  Absolūti nav pielaujami, ka Policijas vēlme ieviest drošību uz ceļiem, kas nāk par labu visai sabiedrībai kopumā, tiek pasniegta kā policistu vēlme iedzīvoties, pie kam nomelnojot riteņbraucēju tēlu. Taču uzskatām, ka policijas aktivitātes ir  cīņa ar sekām. Problēma nav tikai dažu indivīdu vēlmē pārvietoties reibuma stāvoklī ar velosipēdu, bet gan sociāli ekonomiska problēma, kuras rezultāts šoreiz visspilgtāk parādās satiksmē. To apliecina arī policijas sniegtā informācija, ka no Līgo svētkos aizturētajiem 129 riteņbraucējiem 101 nebija vadītāja apliecība, 28 bijušas tiesības stūrēt automašīnu un kas absolūti nenozīmē, ka tiem dažiem, kam ir vadītāja apliecība, ir arī automašīna.

LATRIT tuvākajā laikā plāno veikt ekspertu diskusiju, lai noteiktu dzērājriteņbraucēja profilu un tādejādi būtu skaidri uzskatāmas cēloņsakarības. Pēc šī brīža informācijas var nojaust, ka cilvēks, kuram nav nekāda veida vadītāja apliecība ir vsiticamāk sabiedriski mazaktīvs, iespējams zemiem ienākuma līdzekļiem, nestrādājošs vai bezdarbnieks, kas bieži dzīvo lauku regionos, kur, lai nokļūtu līdz veikalam ir jāveic vairāki kilometri. Taču sabiedriskā transporta sliktā pieejamība, brauciena izmaksas dzen jau tā sociāli atstumtus cilvēkus alkoholismā un līdzekļu trūkuma rezultātā to vienīgā iespēja pārvietoties ir velosipēds. Cik zināms, tad liela daļa reibumā braucošie ir makšķernieki, kas makšķerē nevis izklaides pēc, bet gan pārtikas ieguvei. Policijai nav mērķis mazturīgus cilvēkus tvarstīt, lai atstātu badā, taču jāsaprot, ka policija nevar atrisināt šāda veida problēmu vienatnē! Tā ir problēma, kas jāskata regionālās attīstības, pašvaldību un nodarbinātības griezumā!

Šāda situācija rada maldīgu iespaidu par riteņbraucējiem kopumā, tādēļ LATRIT interesēs ir meklēt cēloņus, lai šāda situācija neaptraipītu likumpaklausīgus riteņbraucējus un riteņbraukšanas tēlu kopumā.

Latvijas Riteņbraucēju apvienība ir biedrība, kas dibināta ar mērķi veicināt ikdienas un tūrisma riteņbraukšanas kā satiksmē ērta, ekonomiska, veselīga un videi draudzīga pārvietošanās veida attīstību Latvijā. Apvienības dibinātāji un biedri ir nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas, kas atbalsta riteņbraukšanas attīstību Latvijā. Apvienība veido partnerības attiecības ar citām juridiskām un fiziskām personām. Latvijas Riteņbraucēju apvienība veido sadarbību starp riteņbraucējus pārstāvošajām biedrībām un citu personu aktivitātēm efektīvākai kopīgo interešu pārstāvēšanai,  popularizē riteņbraukšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicina veloizglītību; līdzdarbojas priekšlikumu izstrādē ceļu satiksmes organizācijas un citu attīstības plānošanas dokumentu un normatīvu pilnveidošanai. Šobrī apvienības biedri ir 23 juridiskas personas. Vairāk: www.divritenis.lv

 

Latvijas Riteņbraucēju apvienības valdes priekšsēdētājs,

 

Viesturs Silenieks

 

Viesturs Silenieks