Tipisks politiķis ir tāds, kas zina visu par sīkām lietām un ir ģeniāls nenozimīgos sīkumos

Kā es veidotu aizsardzības politiku Latvijā

Publicēts: 21.12.13 | Sadaļa: blogs

Aizsardzība ir drošības sajūtas radīšana iedzīvotājiem. Tā ir kā apdrošināšanas polise, kura cerams nekad nav jāpielieto. Aizsardzība ir kā apsardzes uzņēmums tavam īpašumam, kurš atsteidzas palīgā tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Taču ir viena atšķirība – katrs Latvijas iedzīvotājs ir Aizsardzības sistēmas dalībnieks un kā nodokļu maksātājs arī “līdzīpašnieks”. Tādēļ arī šai nozarei jāpieiet kā sava “uzņēmuma” saimniekiem. Ir pilnīgi neloģiski guldīt iekšā naudu nezinot kāds no tā ir labums, kāda atdeve un paredzamie ieņēmumi. Armija nepelna, taču armija rada apstākļūs, kuros pelna tautsaimniecība. Kara apstākļos pelna kā iekarotāji un resursu pārņēmēji vai kā ieroču noieta tirgus palielinātāji vai kā ietekmes nodrošinātāji. Miera apstākļos aizsardzība ir tā, kura spēj radīt noietu vietējiem zinātniekiem, inženieriem un ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem. Kā arī atbalstot savus vietējos ražotājus un ar savu praktisko piemēru testējot un ar savu piemēru rādot ārvalstu militārajiem spēkiem Latvijas preci. Jeb to, ko mūsu pašu cilvēki ir spējuši radīt militārajām vajadzībām. Aizsardzībai ir jāpieiet kā tautsaimiecības jomai. vienā vārdā sakot – katru iepirkumu, katru darbību, katru rīcību, kuru aizsardzības joma dara ir jāvērtē tikai caur vienu prizmu – konkrēti sev pajautājot – “Kas Latvijai no tā?”

imagesApzinos, ka Latvijā mēs neražojam tankus, neražojam helikopterus un zemūdenes. Taču mūsu cietumnieki šuj formas. Tad kādēļ nestrādāt pie tā, lai šuj arī citu valstu armijām? Kaut vai tikai pogas štancē un eksportē. Ir zināms, ka Latvijā mēs spējam būvēt kuģus un arī tos remontēt. Latvijā tiek ražoti Zviedrijas bezpilotu lidmašīnām spārni. Latvijā tiek remontēti helikopteri. Tad gadījumā, ja tiks pirkti helikopteri jāizvēlas ne tikai tos pēc militārās funkcionalitātes, bet arī pēc civilās – lai glābšanas darbos, civilajā aizsardzībā un katastrofu medicīnā tie būtu pielietojami. Pilotiem arī ir nepieciešami regulāri treniņi. Un nosacījums ir, lai Latvijā atrastos to remonta serviss. Pretējā gadījumā Latvijas armija savus vecos helikopterus remontējot Ukrainā, kur serviss piederot aizbēgušā Ukrainas prezidenta dēlam.  Tas attiecas arī uz visiem citiem darbiem. Ja ar remontu, apkalpošanu varēs pelnīt Latvijas uzņēmēji, tad varbūt nākotnē kaimiņvalstu militāristi un ne tikai viņi, izmantos Latvijas uzņēmumu, kurš būs izaudzis pateicoties Latvijas armijas pasūtījumiem.

Tas pats attiecas arī uz ēdināšanu, higiēnas līdzekļiem, smērvielām un pilnīgi, pilnīgi uz jebko citu. Naudai ir jāpaliek Latvijā! Ir tikai pāris kritēriji, kas jāievēro – nedrīkstam arī neloģiski pārmaksāt un nedrīkst izvēlēties tādu vietējo risinājumu, kas apdraud karavīru drošību.

Aizsardzības minisrijai ir aktīvi jāstrādā kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Aizsardzības nozarei ir jāiesaista uzņēmēji un uzņēmējiem ir jāiesaista aizsardzības speciālisti. Militārie atašeji ir “militārie vēstnieki”. Tiem ir jāseko līdzi ne tikai militārajai politikai, tendencēm un informācijai, bet arī jācenšas atrādīt Latvijas militārās nozares sasniegumi tautsaimniecības jomā. Militārais atašejs var droši piedāvāt Latvijas preci.

Tikai tad, kad uzņēmēji sapratīs, ka aizsardzības nozare tiem gādā peļņu, tie sapratīs kādēļ maksā nodokļus un kādēļ uztur šo nozari. Tikai tad, kad nozare sāks ienest līdzekļus, tad ministram ir pamats prasīt algas paaugstinājumu Latvijas karavīriem.

Ir jāpārskata civilpersonu skaits nozarē attiecībā pret armijas lielumu. Manā izpratnē tie, kas īzriko armiju ir pārlieku daudz pret armijas mazskaitlīgumu.

Profilēšanās profesionālismā. Ņemot vērā to, ka mēs esam maza ekonomika, tad mēs nevarēsim atļauties jaudīgu, dārgu kara tehniku. Tas nozīmē, ka nepieciešams izmantot cilvēkresursu priekšrocības. Uzsvaru likt uz “mazo ļaunumu”. Profesionālām diversijas vienībām, snaiperiem un viņu apmācību starptautiskā līmenī, kas vienlīdz kalpotu kā izglītības eksports. Tie ir sapieri, izlūki utml. Tātad augstas klases speciālisti, kuri noder gan dalībai starptautiskās misijās, gan īpaši arī vietējos apstākļos.

Jāstiprina zemessardze. Zemessardzes loma ir pārāk maz novērtēta. Ideālais mērķis būtu, ja vairums Latvijas iedzīvotāju būtu zemessardzē.

Civilās aizsardzības likums paredz to, ka katastrofu vai kara gadījumā jāiesaista brīvprātīgie. Latvijā nav izstrādāta sistēma par brīvprātīgajiem. Kur, kam un pie kā pieteikties? Kā šos cilvēkus reģistrē, sagrupē un lietderīgi izmanto. Sevišķi šāda sistēma nav kara gadījumā.  Mūsdienu apstākļos tam laiks būs minūtes, nevis dienas. Tādēl jārada spēcīga civilās aizsardzības sistēma, kurā var iekļaut gan vienkāršus brīvprātīgos, bet it īpaši bijušās militārpersonas un bijušos, esošos iekšlietu struktūru darbieniekus. Jāparedz brīvprātīgo izglītošana un kvalitātes uzturēšana regulāri. Civilā aizsardzība japaredz visās tautsaimniecības nozarēs, veidojot plašu civilās aizsardzības brīvprātīgo organizāciju tīklu, kuri strādā ikdienā un sevišķi krīzes situācijās.

Jāpārdomā un jāizanalizē riski, un, iespējams, jāievieš kaujas ieroču glabāšana mājas apstākļos. Tādejādi var panākt to, ka militāras krīzes gadījumā katrs iedzīvotājs ir karavīrs. Tas ir mehānisms kā par privāto naudu var uzturēt daļu aizsardzības un nodrošināt ieroču iegādi par privāto naudu. Latvijai krīzes gadījumā ir jāspēj noturēties vismaz dažas dienas līdz sabiedrotie spēj ierasties. Pretējā gadījumā Latviju var ieņemt 2 stundu laikā, ieskaitot pusdienas.

Viesturs Silenieks