Mēdz teikt, ka dzīvē viss iet pa spirāli! Bet dažkārt arī tā nepalīdz

Mārupes pašvaldības plānošana ir saplānojusi neciešamu ikdienu lielai daļai pašas Mārupes un Bieriņu apkaimes iedzīvotājiem Rīgā

Publicēts: 10.05.19 | Sadaļa: blogs

Dēļ Depo būvniecības Mārupē tiks nopietni ietekmēta dzīves kvalitāte Bieriņu apkaimē un lielai daļai Mārupes iedzīvotāju!

Varbūt esat pamanījuši, ka tirdzniecības centru DEPO plāno celt Mārupē – Lielās ielas nobeigumā pie Lielirbes ielas un Ulmaņa gatves savienojuma. Vaina un problēma nav Depo vēlmē attīstīt uzņēmumu, bet gan tajā, ko Mārupes pašvaldība domā (grūtgalvīgi domā), kā plāno (neplāno) infrastruktūru ap veikalu. 
Šai sakarā Mārupes novada Dome 2019. gada 27. martā ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. Detālplānojuma izstrādes mērķis ir priekšnoteikumu nodrošināšana tirdzniecības centra ar kopplatību apmēram 3,3 ha un autostāvvietām apmēram 680 automašīnām attīstībai un ar to saistītās infrastruktūras un labiekārtojuma izveidei.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2019.gada 25.aprīlī plkst.17.30 Mārupes novada Domes sēžu zālē 2.stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē.
No sanāksmē dzirdētā un detālplānojuma dokumentiem ir secināms, ka vienošanās par transporta infrastruktūru (tostarp ar Rīgas pašvaldību) pagaidām nav panākta. Turklāt nav arī cerību uz efektīvu un ātru risinājumu – saskanot tiks mēģināts vien regulējamus krustojumus Lielās ielas savienojumam ar Lielirbes ielu, kā arī kreisajam pagriezienam Upesgrīvas ielā, braucot no Rīgas pa Ulmaņa gatvi (iespējams, arī no Upesgrīvas ielas uz Ulmaņa gatvi, tirdzniecības centru DEPO pametot).
http://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/05_KARTE_Satiksmes%20organizacija_M1500_27032019.pdfhttp://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/3_pielikums_transporta_izpete.pdfhttp://www.marupe.lv/sites/default/files/inline-files/2_pielikums_vide_NI_soc_ek_ietekme.pdf

Tas nemazina manas bažas par to, ka izbraukšana no Bieriņiem kļūs krietni apgrūtinātāka, kā arī to, ka piekļūšanai tirdzniecības centram tiks izmantotas mazās ieliņas dzīvojamā zonā, tostarp, Cēres iela visā tās garumā (vai arī pārslogots jau tagad apgrūtinātais kreisais pagrieziens no Cēres ielu uz Tēriņu ielu pie Elvi veikala, braucot ārā no Rīgas). Šai sakarā esmu sagatavojis priekšlikumu, kura būtība ir nepieļaut aplamu notikumu secību – DEPO pārcelšanu pirms transporta infrastruktūras izveides, jo sevišķi ņemot vērā Rīgas un Mārupes pašvaldību līdzšinējo “sadarbību” un savstarpējās attiecības.
Aicinu būt pilsoniski aktīviem un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēdzas rīt, 10. maijā, iesniedzot savus priekšlikumus vai iebildumus rakstiski līdz 10.05.2019. Mārupes novada domei Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167, nosūtot tos pa pastu vai iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā (līdz 10.05.2019 plkst. 15:00). Elektroniski priekšlikumi iesniedzami ar elektronisko parakstu, iesūtot tos uz elektroniskā pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskām personām jānorāda nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru. Priekšlikumus iespējams arī iesūtīt, reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
Neskaidrību gadījumā vērsties Mārupes novada Attīstības nodaļā pie Teritorijas plānotājas Daces Žīgures – e-pasts: dace.zigure@marupe.lv, tālr.67149862 vai klātienē apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no 9.00- 18.00.

http://www.marupe.lv/…/publiskai-apspriesanai-tiek-nodots-d…
Ja piekrītat viedoklim, varat par paraugu ņemt jau esošo sagatavi:
https://www.dropbox.com/…/78eo2u…/AAAXSarP-cV_kKvSYHkYiIfda…
Lūdzu pārsūtiet šo ziņu arī citiem kaimiņiem!

Viesturs Silenieks