Dažreiz ir vērts uzlabot klusumu

Ziepniekkalna – Torņakalna gājēju un velosipēdistu infrastruktūra top bīstama cilvēkiem

Publicēts: 3.06.22 | Sadaļa: blogs

Maģistrālais Gājēju un velosipēdu ceļš Vienības gatvē. Pātrūkst pirms iebrauktuves blakusteritorijā, kaut arī riteņbraucējiem un gājējiem pēc Ceļu satiksmes noteikumiem ir prioritāte.

Pēc saprāta, standartiem un Ceļu satiksmes noteikumiem ceļu, kas ir galvenais ceļš  attiecībā pret mazākas nozīmes ceļu, veido tā, lai tas ne tikai ar ceļa zīmēm, ceļa horizontāliem apzīmējumiem ir izcelts kā galvenais ceļš, bet arī ar ceļa seguma palīdzību rada saprotamu prioritāti. Šajās, attēlos redzamajās vietās pirms katras iebrauktuves/izbrauktuves blakusteritorijās gājēju un velosipēdu ceļa segums beidzas, kas braucējiem uz/no blakusteritorijām rada maldīgu priekšstatu, ka tiem ir galvenais ceļš. Taču tā nav, to nosaka Ceļu satiksmes noteikumi, kā arī Ceļu satiksmes likums, kurā ir definēts, kas ietilpst ceļa kompleksā. Šis gājēju un velosipēdu ceļš ir ceļa ar nosaukumu Vienības gatve sastāvdaļa. Pie kam, šī būve Rīgas plānos ir kā maģistrālais velosipēdu ceļš, kam no satiksmes organizācijas viedokļa jābūt ar maģistrālas nozīmes ceļa būvniecības principiem – Tiešums, Ātrums, Nepārtrauktība, Drošība. Redzamajā projektā neviens no šiem principiem nav ievērots.

Skatoties attēlus, iejūtaties kā auto vadītājs, riteņbraucējs vai gājējs – kā jūs rīkosieties šajos krustojumos? Auto vadītāji pašsaprotami, izbraucot no blakusteritorijām, nepalaidīs ne gājējus, ne riteņbraucējus (kā to nosaka CSN), bet aizbrauks līdz Vienības gatves brauktuves malai un tur apstāsies, lai pārliecinātos par to vai netuvojas kāds transportlīdzeklis. Un pareizi darīts, jo ir sajūta, ka esi uz ceļa, bet gājēju un velosipēdu ceļš ir pārtraukts. Pat iebūvētās betona apmales norāda, ka te ceļš beidzas. Bet auto vadītāji pa ceļam jau būs pārbraukuši pāri tiem, kuri pārvietojas pa gājēju un velosipēdu ceļu.

Kā darīs gājēji un riteņbraucēji?- Pēc principa, kurš labāk pārzina ceļu satiksmes noteikumus. Ja pārliecinoši brauks kā to nosaka noteikumi un maģistrālā ceļa princips, tad liela varbūtība, ka pakļūs zem auto riteņiem, vai kurš bailīgāks, tas apstāsies un palaidīs. Tādejādi pieradinās regulāros auto vadītājus, ka riteņbraucējiem un gājējiem šajās vietās nav priekšroka. Un tad kādā dienā auto vadītājam būs liktenīgais riteņbraucējs….. Taču juridiski ne gājējiem, ne riteņbraucējiem nav jādod ceļš tiem, kas izbrauc no blakusteritorijām.

Ja skatās ceļa trases novietojumu kopumā, tad tā nav maģistrāle, bet lēkāšana no vienas ceļa puses uz otru, daudz nepareizi izprojektētas iebrauktuves, šķēršļi, bīstamas situācijas. Un šāda infrastruktūra noved pie tā, ka daudzi sāk runāt par “riteņbraucēju kultūru”, vai auto vadītāju nekaunību un visatļautību. Vide ir tā, kas maina cilvēku paradumus. Ja vide ir slikta, tā veicina sliktu uzvedību. Kā ar šādām būvēm Rīgas Dome, Satiksmes ministrija, Latvijas Valsts ceļi, CSDD, Valsts policija spēs sasniegt ES politikā noteikto un Latvijas Ceļu satiksmes drošības plānā 2021.-2027. gadam nosprausto mērķi – nulle cietušo? Aicinu nepieņemt ekspluatācijā sabiedrībai bīstamu būvi pirms nav novērstas nepilnības! Labāk apturēt, pārprojektēt. Diemžēl, tagad šādu brāķi labojot sadārdzinās projektu, bet, tiks uzlabota cilvēku drošība. Aicinu arī CSDD auditam izvērtēt atbilstību drošībai, standartiem un atbilstību Ceļu satiksmes noteikumiem.

 

Betona apmales uz ceļa, ceļam priekšā neliek, bet gan gar ceļu, tādejādi uzsverot, kam ir priekšroka. 

Uzskatāmi redzama iebraukšana blakusteritorijā, pagalmā. Taču izbūvēts tā, ka svarīgāks ceļa segums ir tiem, kas brauc uz/no blakusteritorijas.

Iebrauktuve, kuras galā ir metāla žogs aiz kura ceļš aizaudzis un netiek lietots vai lietots ļoti reti. Taču maģistrālais gājēju un velosipēdistu ceļš beidzas pirms šīs mazsvarīgās iebrauktuves.

Iespējams, ka ceļa zīme vēl nav pārvietota, taču Ceļa zīmju standarts nosaka, izbraucot no Dzīvojamās zonas, blakusteritorijas Dodiet ceļu zīme nav jāizvieto, jo tas ir Ceļu satiksmes noteikumos noteikts, ka jāpalaiž visi satiksmes dalībnieki. Līdzīgi kā izbraucot no Dzīvojamās zonas ir zonas beigu zīme, nevis zonas beigu zīme kopā ar Dodiet ceļu ceļa zīmi. Bet neatkarīgi no zīmes izvietojuma – pirms vai aiz velosipēdu ceļa, izbraukšana ir uz Galvenā ceļa, bet pēc Ceļu satiksmes likuma, Gājēju un velosipēdu ceļš ir galvenā ceļa būves kompleksa sastāvdaļa.

Attēls no Nīderlandes. Vietās, kur velosipēdu ceļš šķērso citu ceļu, iebrauktuvi un riteņbraucējiem ir priekšroka, jābūt nepārprotami redzami un saprotam šķērsojumam ar velosipēdu ceļu. Tādejādi tas ļauj izvairīties no avārijām. Pie kam, ceļš nepārtrūkts, nav betona apmales, bet viss ir vienā līmenī. Arī būvniecība bez betona apmalēm ir ātrāka un lētāka.

Viesturs Silenieks