Katrā vecumā tiek dotas atšķirīgas atlaides un pārsvarā mēs tās neizmantojam

Sektantisma iezīmes Latvijas politikā

Publicēts: 17.06.12 | Sadaļa: blogs

Laiku pa laikam analizēju Latvijas politisko partiju uzvedību mēģinot saskatīt iespējamās izmaiņas partiju darbībā, rīcībā, sevišķi pievēršot uzmanību tam kāds ir klimats iekšēji partijā, iekšējā komunikācija, biedru attiecības, izmaiņas partijas struktūrā. Visgrūtāk bija analizēt ZRP (rakstu apzināti ZRP nevis ZP, jo vēl jo projām šāds nosaukums ir frakcijai, kura Saeimā ir ievēlēta), jo šī sabiedrība nav ar pārāk garu vēsturi. Ir notikušas plašas izmaiņas un nav iestājies stabils stāvoklis. Organizācija ir pastāvīgā transformācijā, taču neskatoties uz to, ir iezīmes, kuras ir no paša sākuma un raksturo cilvēku kopu, kas patvērušies zem uzraksta ZRP. Lūk arī konkrētākas iezīmes, kuras liecina par sektantismu:
  • Organizēta, autoritāra un slēgta kopa, kas nošķīrusies no kādas lielākas denominācijas
  • Grupa, kas atšķēlusies no valdošās politikas un kam raksturīga neiecietība pret citādi domājošajiem, kas politiski ir redzma kā sarkano līniju vilkšana vai saukšana par “tārpiem”, cīņa pret iedomātiem ienaidniekiem
  • Organizācija parasti rodas kā opozicionārs, “pareizāks” kādas jau esošas mācības traktējums. Izteikta tendence uz garīgu renesansi (revivalisms), kura ārējās pazīmes ir īpaša tikumiskā kodeksa un rituālu strikta ievērošana. Vistiešāk tas ir saskatāms ZRP centienos sanāksmes organizēt aplī(trūkst tikai ugunskurs vidū un miera pīpe, kuru laiž pa apli);
  • Biedru vienotība psiholoģiski lielāko tiesu saistīta ar savas izredzētības iztēlošanos;
  • Bieži noved pie izolacionisma, norobežojoties no “nepareizi” domājošajiem”, pie fanātisma uzskatos. Lielākā daļā sektu balstās uz līdera/līderu harismu, izredzētību, kas pat bija iestradāta partijas nosaukumā. Neatzīst hierarhiju un dažkārt sludina mantas kopību (hierarhija ir katrā organizācijā, kaut publiski var sludināt, ka tāda nav, bet juridiskā struktūra paredz, ka ir vadība, valde, nodaļas, biedri utt. Biedru vienlīdzība tiek sludināta, lai nebūtu saskatāmas biedru vidū tendences par kāda īpašo statustu, jeb tendenci izvirzīties par pārāku, atšķirīgāku, labāku un nelīdzināties iedomātajiem ienaidniekiem – oligarhiem);
  • Piemīt bailes no sava, atšķirīga viedokļa paušanas biedriem dzirdot. Bailes no komunikācijas ar citādi domājošiem un atļaujas to darīt tikai slepus vai tikai publiski paužot sektas vispārējo nostāju;
  • Partijas ģenēzes sākuma posmā uzsvērta visu tās locekļu vienlīdzība, brīvprātība, pievēršanās idejām vēl pirms uzņemšanas(oligarhu leļļu dedzināšana utml.)Atsevišķi ņemot daudzas no šīm pazīmēm piemīt daudzām reliģijām, taču viss kopums raksturīgs sektām (kaut modificējas, atkarībā no sektas izcelsmes kultūrvides un tradīcijām).

 

Kritēriji nav manis paša izdomāti, bet gan aizgūti no Wikipedia

Viesturs Silenieks