Interesanti – vai tie cilvēki, kuri katru dienu iet uz darbu garām Brīvības piemineklim ir patriotiskāki par pārējiem?

Vankuveras harta – bērnu tiesības uz riteņbraukšanu

Publicēts: 2.07.12 | Sadaļa: blogs


Eiropas Riteņbraucēju federācijas organizētajā pasaulē nozīmīgākajā konferencē par riteņbraukšanu – VeloCity, kas šogad notika Kanādā, Vankuverā tika pieņemta harta, kas balstīta uz Apvienotio Nāciju konvenciju par Bērnu tiesībām. Mērķis ir sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas noteikti šajā konvencijā un ir spēkā kopš 1990.gada 2.spetmebra. Kā arī ņemot vērā UNICEF misiju aizstāvēt bērnu pamattiesības un darīt visu, lai bērniem būtu nodrošināta pilnvērtīga attīstība un nākotne.

Vankūveras harta domā par visas pasaules bērnu nākotni. Kultūras un ikdienas ieradumu, izglītības un veselības, kā arī vides ilgtspējas ietvaros riteņbraukšanai ir nenoliedzami pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi.

Bērnu tiesībām braukt ar velosipēdu jābūt universālām un visaptverošām, jo bērni, kuri ar velosipēdu brauc ikdienā, var izaugt par veselīgiem, laimīgiem un pret vidi atbildīgiem pieaugušajiem.

Vankūveras harta tika apstiprināta Velo-city Global 2012 konferences laikā kā solis pretim ilgtspējīgai nākotnei, pievēršoties riteņbraukšanai un bērniem šodien. Atbalstiet bērnu tiesības braukt ar velosipēdu, parakstot hartu.

Kā ANO uzsver Konvencijā par bērnu tiesībām (*):

*            Bērniem ir tiesības uz īpašu aprūpi un palīdzību.

*            Izglītošanas procesam ir jāpalīdz bērnam optimāli un ar cieņu pret dabisko visi izmantot un izkopt savu personību, talantus fiziskās un garīgās spējas.

*            Valdības atzīst katra bērna tiesības dzīvot atbilstoši bērna fiziskajai, garīgajai, emocionālajai, morālajai un sociālajai attīstībai.

*            Valdības respektē un atbalsta bērna tiesības piedalīties kultūras un mākslas dzīvē un veicina piemērotas un vienlīdzīgas kultūras, mākslas, izklaides un atpūtas aktivitātes.

Riteņbraukšana palīdz nostiprināt bērnu vajadzības un tiesības visā pasaulē, jo:

*            Braucot ar velosipēdu bērni ir fiziski aktīvi, var izpētīt savas kopienas un uzzināt vairāk par apkārtējo vidi; riteņbraukšana nodrošina bērniem būtiskus ieguvumus fiziskās un sociālās attīstības aspektā.

*            Riteņbraukšana ļauj bērniem izzināt apkārtējo vidi un radīt ciešāku saikni ar savām kopienām, pārvarēt lielākus attālumus, braukt uz skolu, veikaliem, parkiem un citām vietām, kam ir liela nozīme bērnu ikdienas dzīvē.

*            Riteņbraukšana un citas aktīvas pārvietošanās formas ļauj bērniem veikt ilgtspējīgu ieguldījumu savas apkaimes, pilsētu un vides dzīvē, drošībā un uzplaukumā.

Mēs, zemāk parakstījušies, sakarā ar Velo-city Global 2012 konferenci Vankūverā, aicinām ANO un visas valstiskās, starpvalstiskās un nevalstiskās organizācijas un institūtus

1.            izvirzīt mērķi uzlabot bērnu apstākļus visā pasaulē ilgtspējīgas pārvietošanās politikas un stratēģijas ziņā;

2.            ietvert riteņbraukšanu ilgtspējīgas transporta politikas un stratēģiju veidošanā;

3.            izvirzīt mērķi nodrošināt riteņbraukšanas iespējas visiem cilvēkiem visā pasaulē;

4.            veicināt aktīvu pārvietošanos visu vecumu un spēju grupās un uzlabot ceļu un publisku vietu drošību un pieejamību, īpaši bērniem;

5.            izstrādāt un veicināt programmas, kas rosina nokļūšanu skolā ar kājām vai velosipēdu;

6.            izstrādāt un nodrošināt riteņbraukšanas prasmju apmācību visiem bērniem mazā vecumā; un

7.            cieši sadarboties ar riteņbraukšanas aktīvistu un veicināšanas organizācijām un citām nevalstiskām organizācijām, lai veicinātu bērnu biežāku braukšanu ar velosipēdiem.

________________________________

(*) Šī harta attiecas uz ANO Konvenciju par bērnu tiesībām (spēkā kopš 1990. gada 2. septembra) un UNICEF misiju aizstāvēt bērnu tiesības, lai palīdzētu nodrošināt pamatvajadzības un iespēju paplašināšanu bērnu potenciāla pilnīgai īstenošanai.

Pilnu hartas tekstu, iespēju parakstīt juridiskām personām(organizācijām) un atbalstīt individuāļiem ir iespēja šeit:

 

Viesturs Silenieks